Początek lipca za sprawą tzw. nowego pakietu VAT e-commerce przyniósł spore zmiany – i to zarówno właścicielom, jak i klientom sklepów online. Co dokładnie zmieniło się i jak wpłynie to na e-handel?

 

Od 1 lipca 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje tzw. nowy pakiet VAT e-commerce. To nowe prawo podatkowe regulujące zagadnienia dotyczące opodatkowania handlu internetowego wewnątrz Wspólnoty. Wśród najważniejszych wprowadzonych zmian należy wymienić przede wszystkim:

  • likwidację wcześniejszego zwolnienia z VAT importowanych przesyłek o wartości do 22 euro,
  • rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów podatkowych mogą być rozliczone uproszczoną procedurą One Stop Shop oraz Import One Stop Shop,
  • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników spoza UE.

 

 

Nowy pakiet VAT e-commerce. Dlaczego teraz?

 

W ostatnich latach miał miejsce intensywny wzrost e-handlu. Szczególne zasługi na tym polu ma, rzecz jasna, pandemia. Koronawirus zmienił zwyczaje zakupowe wielu konsumentów – także niechętnych internetowym sprawunkom. Wielu konsumentów w poszukiwaniu niższej ceny skusiło się na zakupy transgraniczne, m.in. od podmiotów spoza UE (np. z Chin). Owi sprzedawcy chętnie wykorzystywali zwolnienie z VAT przesyłek do wartości do 22 euro, tym samym konkurując niższą ceną. Konsumenci byli zadowoleni, wszak mieli okazję zaopatrzyć się w produkty nawet o 1/4 krajowej ceny tańsze. Jednocześnie unijni e-przedsiębiorcy zmuszeni byli borykać się z nieuczciwą konkurencją, a rządy poszczególnych państw traciły należne wpływy z tytułu VAT. Jak podaje Komisja Europejska, strata jest szacowana na 150 miliardów euro rocznie. Co więcej, aż 1/3 tej kwoty ma trafiać w ręce najróżniejszej maści oszustów, przestępców oraz do organizacji terrorystycznych.

Uszczelnienie dochodów podatkowych z tytułu VAT oraz umożliwienie unijnym przedsiębiorcom konkurowanie na jednakowych zasadach stały się najważniejszymi przesłankami za wprowadzeniem nowych zasad podatkowych.

 

Likwidacja zwolnienia podatkowego niewielkich przesyłek

 

Do tej pory przesyłki o niewielkiej wartości (do 22 euro) były zwolnione z podatku VAT. Jak nietrudno się domyśleć, stanowiło to pole do nadużyć. Wielu sprzedawców zaniżało faktyczną wartość towaru celem skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W rezultacie mogli oferować towar w cenie niższej niż unijni sprzedawcy, których ceny uwzględniały podatek. Po reformie zakupiony towar będzie opodatkowany zgodnie ze stawką obowiązującą w danym kraju, co docelowo ma zwiększyć konkurencyjność unijnych sklepów internetowych.

 

Ułatwienia dla unijnych e-sklepów

 

Pakiet VAT e-commerce ułatwia transgraniczną sprzedaż unijnym e-sklepom. Do tej pory formalności związane z rejestracją i rozliczaniem podatku VAT w każdym kraju osobno mogły niejednego przedsiębiorcę skutecznie odwieść od ambicji podbicia unijnego rynku. Wraz z nowym pakietem zadebiutował uproszczony jednolity system służący do rozliczania VAT od sprzedaży internetowej wewnątrz Wspólnoty. To nie tylko duże ułatwienie dla właścicieli e-sklepów, ale także niższe koszty administracyjne. Docelowo e-sprzedawcy będą mogli taką sprzedaż rozliczać nie tylko we własnym kraju, ale również w ojczystym języku oraz w ramach rozliczenia kwartalnego. Będzie to możliwe dzięki kompleksowej usłudze One Stop Shop.

 

Import One Stop Shop

 

Komisja Europejska wzięła też pod uwagę potrzeby e-sprzedawców spoza Wspólnoty. Oni również będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury naliczania i odprowadzania VAT, do  czego od lipca także są zobowiązani. Służy temu system Import One Stop Shop, dzięki któremu konsumenci nie będą zobligowani do uiszczenia należnego podatku przy odbiorze zamówienia. Zostanie on bowiem naliczony i zapłacony w chwili opłacenia zamówienia. Sprzedawca rozliczy go bezpośrednio z właściwymi dla kraju konsumenta organami podatkowymi. W efekcie uchroni to konsumentów przed ukrytymi kosztami. Jednocześnie pozwoli sprzedawcom spoza UE bez przeszkód handlować na europejskim rynku – do tego bez nieuczciwej przewagi cenowej z powodu luki podatkowej.

Temat powiązany – Zmiany w prawie konsumenckim w 2021 w e-sklepach. Co zmieniło się na początku roku? Przeczytaj w artykule.

 

Inne posty

Nowy pakiet VAT e-commerce. Jakie zmiany czekają właścicieli sklepów internetowych?

Zmiany w prawie konsumenckim w 2021 w e-sklepach

Czy każdy sklep online musi mieć regulamin?