Kiedy w maju 2019 roku zgłosiliśmy się do programu  Hub of Talents 2, nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile czasu i wysiłku zajmie inkubacja naszego projektu. Po emocjonującej kwalifikacji, na którą składała się ocena wniosku oraz pięciominutowa prezentacja przed Panelem Ekspertów, wydawało się, że najtrudniejsze za nami. O, jakże byliśmy w błędzie!
Hub of Talents 2

Trzymajmy się jednak chronologii. Realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Techniczny program Hub of Talents jest jedną z tzw. „platform startowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Umożliwia on pomysłodawcom innowacyjnych koncepcji biznesowych przejście od kartki papieru z mglistą wizją do stworzenia MVP projektu – pierwszego dowodu, że idea jest warta wdrożenia. Zakwalifikowane do projektu przedsięwzięcia otrzymują pełne wsparcie w przekuwaniu pomysłu w rentowny model biznesowy. Jak przebiegała inkubacja projektu?

Każdy start-up ma przydzielonego menadżera inkubacji, z którym wspólnie opracowuje plan inkubacji swojej koncepcji. Przez kilka kolejnych miesięcy stopniowo realizuje się ten plan, korzystając z oferowanych przez Hub of Talents usług (m.in. księgowych, prawnych oraz marketingowych). Dodatkowo program umożliwia skorzystanie z tzw. usług specjalistycznych – związanych ze specyficznymi potrzebami danego przedsięwzięcia. Wartość tych wszystkich usług to ok. 50 tysięcy złotych. My korzystaliśmy przede wszystkim z usług z zakresu IT developmentu, dzięki czemu zakończyliśmy program MVP, mając gotowy i działający pierwszy moduł uCanCommerce.

Trud i znój inkubacji

Oj, nie było łatwo. Pogodzenie zawodowych obowiązków ze specyficznym rygorem pracy nad inkubacją było wyzwaniem. Spędziliśmy dokładnie 120 godzin z menadżerem inkubacji (Łukaszu, serdecznie pozdrawiamy!). Żmudne cyzelowanie kolejnych canvasów, strumieni przychodów, struktury kosztów oraz rygorystyczne wymogi informacyjne i sprawozdawcze, które w imieniu Unii narzuca PARP były pouczającą lekcją pokory i cierpliwości. Wreszcie nadszedł D-Day, czyli w naszym przypadku Demo Day i poddanie się ocenie panelu ekspertów. Czy to był koniec naszej pracy? Niemal, ponieważ pozostało już „tylko” dopieszczenie raportu – ot, ostatnie kilkadziesiąt godzin.

Wreszcie nadchodzi najważniejszy dzień. Dzień, w którym złożyliśmy do PARP wniosek o zakwalifikowanie uCanCommerce do kolejnego etapu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Udział w tym programie, możliwy wyłącznie po pozytywnej ocenie inkubacji, umożliwia zdobycie dofinansowania w wysokości miliona złotych. W ten właśnie sposób spisana na kartce mglista wizja wkracza w świat biznesu.

Czy nam się udało? Przeczytasz o tym już wkrótce!

Inne posty

Dołączyliśmy do firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej

Trzy ważne wydarzenia uCanCommerce! Rośniemy!

uCanCommerce w nowym biurze!

Unia Europejska zaufała uCanCommerce!

Za nami inkubacja! Przed nami kolejne wyzwania.