Polityka prywatności w sklepie internetowym

calendar 2020/11/21
  • niezbędnik właściciela e-sklepu

Wielu właścicieli sklepów online blednie na hasło polityka prywatności i RODO. Czy słusznie?  ...

example_image
Wielu właścicieli sklepów online blednie na hasło polityka prywatności i RODO. Czy słusznie?
  Jednym z ważniejszych parametrów naszego badania użyteczności i atrakcyjności e-sklepów jest kwestia związana z polityką prywatności. Jest to o tyle ważne, że w połowie 2018 roku właściciele sklepów online musieli odrobić zaległą pracę domową z bezpieczeństwa administrowanymi danymi. To właśnie wtedy weszło w życie tzw RODO.  
RODO a polityka prywatności w e-commerce
  RODO to unijne rozporządzenie mające na celu ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Przede wszystkim odpowiada na zagrożenia związane z wykorzystywaniem danych przy użyciu nowoczesnych technologii. Co to oznacza dla właścicieli biznesów online? RODO nakłada na każdego administratora witryny internetowej (w tym e-sklepów) konieczność opracowania „polityki bezpieczeństwa”, czyli dokumentu poświęconego procedurom zapewnienia bezpieczeństwa administrowanym danym osobowym.  
Polityka bezpieczeństwa nie jest synonimem polityki prywatności.
  Polityka prywatności pełni rolę dokumentu informującego o zasadach przetrwania ich danych osobowych użytkowników danej witryny. Nie jest przy tym dokumentem obowiązkowym – ani jego treść, forma czy sposób publikacji nie jest uregulowany prawnie. Czy wobec tego polityka prywatności jest zupełnie pozbawiona znaczenia? Niestety nie.  
Dlaczego warto przygotować politykę prywatności i cookies?
  Po pierwsze, jest idealnym narzędziem umożliwiającym spełnienie obowiązku informacyjnego dot. bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Dobrze skonstruowana polityka prywatności (zwykle połączona z polityką cookies) nie pozostawia żadnych wątpliwości dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania oraz ewentualnego udostępniania danych. To ostatnie jest szalenie ważne z punktu widzenia niektórych działań reklamowych, m.in. na Facebooku czy w Google. Po drugie, politykę prywatności warto wykorzystać w celach wizerunkowych. W XXI wieku jednym z ważniejszych wyzwań jest kwestia bezpieczeństwa danych. Gdy jest jasna i przejrzysta udowadniasz klientom, że naprawdę leży Ci na sercu ich komfort. Po trzecie, nie warto iść na skróty. Skopiowany od konkurencji, pełen błędów lub zapisów stojących w sprzeczności z prawami konsumentów dokument może kosztować Cię wiele nerwów. Jakiekolwiek naruszenie praw konsumenckich zwykle kończy się dotkliwą karą finansową i/lub postępowaniem sądowym prowadzonym z ramienia organizacji prokonsumenckich. To nigdy nie ma dobrego wpływu ani na wizerunek biznesu online, ani na jego przychody. Czy Twój e-sklep ma opublikowaną politykę prywatności? Dołącz do uCanCommerce, a nasz inteligentny algorytm samodzielnie zbada ten i kilkanaście innych wskaźników użyteczności, funkcjonalności i atrakcyjności sklepów online. [grwebform url="https://news.ucancommerce.com/view_webform_v2.js?u=A&webforms_id=4" css="on" center="off" center_margin="200"/]